کیفیت میلگرد صبا فولاد زاگرس

یکی از محصولات بسیار مهمی که در صنعت ساختمانسازی از آن استفاده میشود، میلگرد نام دارددر حال حاضر در ایران کارخانههای زیادی به تولید این محصول پرکاربرد مشغول هستند که یکی از بهترین آنها را میتوان در استان چهار محال بختیاری و در شهرستان بروجن جستجو کردشرکت صبا فولاد زاگرس از جمله شرکتهای بسیار معروف در زمینه تولید انواع و اقسام میلگرد است که به صورت سالانه در حدود 420 هزار تن میلگرد تولید و به بازار عرضه میکند.

 

این کارخانه در سال 93 افتتاح شد و به سرعت با بکارگیری نیروهای تازه نفس اقدام به تولید محصولات فولادی کرده استدر فاز اول این کارخانه در هر ساعت در حدود 60 تن میلگرد و در فاز دوم نیز به تولید شمش فولادی اقدام کرده است.

مهمترین محصول تولیدی کارخانه صبا فولاد زاگرس

شرکت صبا فولاد زاگرس به طور پیوسته کوشش کرده است که محصولات شرکت را به بهترین نحو ممکن تولید کنداز این رو در همان ابتدای فعالیت، اقدام به خریداری وسایل و تجهیزات بسیار حرفهای کرده است تا با استفاده از آنها بتواند با کیفیتترین اقلامها را که مورد استفادهی مشتریان است، بدستشان برساندهمانطور که عرض شد، در این شرکت بیشترین تولیدی مربوط به میلگرد استاین محصول فولادی در بتنها کاربرد دارد و نقش افزایش استقامت بتن را ایفا میکنندبا توجه به اینکه بتنها مقاومت کششی مناسبی ندارند، باید در آنها از میلگرد بهره برد تا امنیت ساختمانها به خطر نیوفتد.

از ویژگیهای میلگرد تولیدی شرکت صبا فولاد زاگرس میتوان به آجدار بودن آن اشاره کرد که به خوبی از پس مقاومت سازهها بر خواهد آمدهمچنین میلگردهای تولیدی در این شرکت با کربن کم و متوسط انجام میشودضمناً میلگردهای تهیه شده از استانداردهای مناسبی برخوردار هستند، با این حال با بکارگیری از سیستمهای ترمکس استحکام کششی میلگردها افزایش پیدا کرده است که بر کیفیت آنها تأثیر بسزایی خواهد گذاشت.

ناگفته نماند که میلگرد زاگرس هم به صورت دوکی و هم یکنواخت و مطابق با استاندارد ایران به شماره 3132 به بازار عرضه میشودگفتنی است که میلگردهای تهیه شده در این شرکت آج 400 و آج 500 هستند.

مشخصات میلگردهای تولیدی شرکت صباایندکسر