اصلی فعال شدن کربن، قابلیتهای آن ارتقاء پیدا می‌کند و میتواند با اعتنا به خواص آنتی باکتریال و ضد عفونی کننده، مواد گوناگونی از گزاره مواد آلوده و سمی را جذب کند. اهمیت توجه به ویژگی های منحصربه‌فرد به فرد به کارگیری از همین مدل زغال در مصارف گوناگون بسیار بالا بوده و در صنعت ، پزشکی و … علاوه براین، بقیه فاکتورها از قبیل عدد متیلن بلو، درجه کلرزدایی، عدد تانین، عدد ملاس، عدد ساییدگی یا سختی، مقدار خاکستر مقدار رطوبت و PH و همچنین فعالیت تتراکلریدی کربن و چگالی ظاهری آن نیز به شدت بر کیفیت زغال اکتیو تاثیرگذار است. پایه این فعالیت بر استعمال از عدد سایش ترازو غربال های US است، که نشان دهنده ی بضاعت کربن به جهت مقاومت دربرابر سایش هست . پراکندگی میزان ی تخلخل ها ویژگی اهمیت کربن فعال میباشد و بضاعت و توان آن برای از بین بردن مواد کثیف کننده ی ( مواد جاذب ) آب را نشان می دهد . این مواد خام اولیه خصوصیت های کلی کربن فعال را معین می نمایند و تفاوت ها در محصول پایانی پیدایش پیدا می نمایند . همین خصوصیت دامنه ی اندازه ی ذره کالا گرانوله را نشان می دهد که غالبا به صورت یک دامنه از میزان ی حفره ی غربال ابلاغ می شود، نظیر 12×40 که به جهت کربنی بیان می شود که از ورقه ی غربال دارای میزان مش 12 عبو می کند ، ولی از غربال اهمیت ترازو ی مش 40 عبور کربن فعال در تغذیه طیور نمی کند . این مواد به رخ اکثر و جزئی به وسیله مجموعه صنعتی ارائه و به سراسر کشور‌ایران ارسال می گردد. به این خواسته از ماسکها و صابونهای حاوی کربن فعال در داروخانهها به فروش می رسد به جهت شتسشوی صورت استعمال نمایید. پس از فعال شدن کربن بر روی سطح آنان سوراخ های ریز و در بعضا مواقع درشت ساخت شده و موقعیت را برای حذف مواد معلق در آب و ترکیبات آلی فراهم می کنند. کربن فاز مایع غالبا شامل برهه زمانی ی بزرگ تری از پراکندگی میزان ی تخلخل میباشد چون همین ماده بایستی ذرات رنگ و مواد ارگانیک تبارک را از آب انقطاع نماید ، در حالی که بایستی تعداد میکروتخلخل برای تجزیه طعم و بو نیز در آن وجود داشته باشند . در صورتی که شما همین مقاله را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در مورد کربن فعال ماسک تنفسی بدست آورید به وب سایت ما مراجعه کنید.

ایندکسر