مثلا در این حوزه عملهای زیبایی، هزینههای این جراحی در مرز و بوم ما کمتر از سایر کشورهای حوزه‌ است، البته دارای همین وجود میبینیم که بسیاری از توریستهای اروپایی به جهت اخذ سرویس ها گردشگری طبی به مرکزها درمانی میهن ترکیه مراجعه میکنند. در شرایطی که تقاضا به جهت عملهای زیبایی در جهان همیشه در حالا ارتقاء است، صرفا وقتی می تونیم به جذب بیشتر توریستهای معالجه در همین حوزه امیدوار باشیم که در کشورهای مقصد نیز بتوانیم حضوری پر رنگ داشته باشیم و به عنوان مثال عملکرد نماییم که در همین کشورها، دفترها نمایندگی دایر کنیم. همچنین او در ادامه به یکی از از موانع بسط گردشگری سالم در حوزه جراحی پلاستیک و زیبایی در کشور‌ایران اشاره می نماید و میگوید: اشخاص زیادی از کشورهای همسایه مایل میباشند برای اشکال درمان و کارها زیبایی به کشور‌ایران سفر کنند، اما دریافت ویزای کشور ایران به جهت آنها معطلی متعددی دارد. یک بیمار به جهت مسافرت درمانی به هند، پیاله یک روز روادید میگیرد، ولی برای مهاجرت به ایران، گهگاه می بایست یک تا دو هفته به جهت روادید شکیبایی کند. که فرد قبل از تصمیم گیری و اقدام به جهت انجام آن می بایست نسبت به آن ها آگاهی تمام داشته باشد. متاسفانه حتی در بعضا موارد تماشا شده که اشخاص غیر دکتر معالج یا حتی افرادی که صرفا در اتاق عمل ناظر بوده و کمک کردهاند هم اقدام به انجام سرویس ها زیبایی میکنند؛ به این ترتیب حتمی هست تا چک بیشتری صورت بگیرد. لذا در صورتی که قصد انجام چنین جراحی های را دارید خوب تر است قبل از اقدام به اعمال جراحی نخست حیاتی یک جراح زیبایی زنان متبحر در این جراحی زیبایی شکم در قم زمینه مشورت نمایید. گفتنی هست که اکثریت زنان کلیتوریس ساختاری میباشد که حساس لذت حسی همپا است، اما در این در بین اشخاصی میباشند که پوست کلیتوریس از حد طبیعی تبارک خیس بوده که این عارضه می تواند علاوه بر تولید نازیبایی باعث شود تا حس جنسی مهربانی را فرد تجربه نکند که در چنین شرایطی انجام جراحی می تواند به برطرف کردن همین نوع مشکلات جراحی زیبایی به انگلیسی امداد بسزایی نماید. اکثر زمان ها تامپون در مواقعی که تغییرات خاصی بر بر روی بینی انجام می شود آیتم استفاده قرار می گیرد. روشها، تکنیکها و اصول جراحی زیبایی بر بهبود ظاهر بیمار تمرکز دارد. یک عدد از بیشتر دلایلی که گسترش گردشگری تندرست در شاخه جراحی پلاستیک و زیبایی در جمهوری اسلامی ایران نتوانسته هست همپای توانمندیهای کشور ایران در این زمینه رویش کند، ضعف اطلاعرسانی در این زمینه است. ترکیه، هند و حتی بسیاری از کشورهای آمریکایی، از حیث مرحله مهارت و نتیجه ها کار زیبایی، اصلا قابل قیاس حساس سرزمین ما نیستند، البته در همین زمینه مهمترین ضعف ما در اطلاعرسانی است.

ایندکسر