شزم نیز تا سالها بهخاطر دسیسه بلک ادم تصمیم می گیرد تا دلاور جدیدی را گزینش نکند و حالا در دنیای امروز، شاهد تعیین قهرمان جدیدی هستیم که قبلا در فیلم Shazam شاهد انتخابش بودیم.اما هزاران سال بعد، آرامگاه رامسس دوم بوسیله سازمانی حفاری شد که یکی از از اعضای این تیم، تئو ادم از نوادگان تث ادم بود. اهمیت همین که کلیه فکر میکردیم که قرار می باشد این نصیب آخرین بر سهگانه جان ویک باشد، البته بر خلاف عقاید، همین فیلم پیشزمینهای به جهت نصیب چهارم بود و حال بعد از آن از تماشای نصیب سوم که یکی از از بهترین فیلم های ۲۰۱۹ بود، می بایست منتظر نصیب چهارم باشیم. برادران روسو بعد از آن از قسمت سوم انتقامجویان، بار دیگر کارگردانی همین فیلم را بر عهده گرفتند و یک عدد از ویژگیهای جذاب فیلم این بود که آنان به هیچکس اجازه ندادند که راجع به فیلم سخن کنند و حتی از بازیگران فیلم، صرفا سه نفر از آنان انتها پایانی و با فیلم را میدانستند. خیلیها معتقد بودند که او صرفا به خاطر سیمای زیبایی که داراست موفق به ورود به هالیوود شد ولی آنگاه از تماشای همین فیلم مطلقا متوجه خواهید شد که او استعداد زیادی در این راستا دارااست و سینما را به خوبی شعور کرده است. البته در سال ۲۰۱۹، یورک انقطاع از مجموعه موسیقیاش به این معنی که Radiohead و به شکل انفرادی آلبوم موسیقی جدیدی را منتشر کرد که Anima نام داشت و او از پل توماس اندرسون درخواست کرد که بار دیگر به جهت موزیک او موزیک ویدیو بسازد. حال و بعد از حدود سه سال از سناریو این فیلم، نوبت به فیلم تازه همین کارگردان رسید که تفاوت مضاعف زیادی در مقایسه دانلود فیلم ناراحت برای استوری مهم «هردیتاری» داشت. در طی یک سری سال آخر سبک ترسناک و وحشت به سطح های جدیدی رسیده می باشد و خلاقیت نویسندگان و کارگردانان این سبک به قدری بسیار شده هست که نمیتوان رتبهبندی کرد که کدامیک خوبتر عمل کردهاند، البته برای طرفداران همین سبک مضاعف سالیان خوب و لذتبخشی بوده هست و با فیلمهایی همچون The Conjuring سبک ترسناک به مدت زمان اوج خود بازگشته است. احتمال دارد گفتن این آیتم کمی خندهدار باشد البته شهرک سینمایی میتواند بهترین گزینه برای فیلمبرداری چنین اثری باشد؛ چرا که همین فیلم راجع به بازیگران سینما می باشد که در صحنههای فیلمبرداری اثرها متعدد قرار میگیرند و چه جایی خوبتر از شهرک سینمایی در تهران که تداعیگر و به شکلی قرینه داخلی این فیلم است.

ایندکسر