9- پیش گیری نخستین یا این که پیش گیری از پیدایش مشکلات احتمالی روان شناختی و تحصیلی در آتی از شیوه برگزاری سوله های آموزشی، برگزاری جلسات سخنرانی، پرسش و پاسخ، همایش ها و اردوها، توزیع بروشور، نشریه، مکتوب و سی دی های آموزشی و خودیار برای دانشجویان، پرسنل و استادان به مراد ارتقا و بهبود دوراندیشی ها و مهارت ها. پیشگیری اولیه یا پیشگیری از پیدایش مشکلات اعصاب شناختی از طریق برگزاری کارگاه های آموزشی، برگزاری جلسات سخنرانی، پرسش و پاسخ، همایش ها و اردوها، توزیع بروشور، نشریه، مکتوب و سی دی های آموزشی و خودیار برای دانشجویان، کارمندان و استادان به مراد ارتقا و بهبود دور اندیشی ها و مهارت ها. بله، مشاوره اهمیت دکتر حمید احدی از سه طرز مشاوره حضوری، مشاوره تلفنی و مشاوره آنلاین بصورت ویدئویی انجام می گیرد. 11. ارايه خدمات جاری شناختي در سه مرحله پيشگيري از طريق مشاوره هاي فردي و گروهي. از شما استدعا داریم هر مدل ایراد خود یا دوستانتان را مطابق برنامهای که به دور اندیشی می‌رسد به مرکز اطلاع دهید. کلینیک صلح و آشتی باطن دارای هدف راهنمایی و ارائه خدمات روانشناسی و آموزشی در راستا های مختلف کار خویش را شروع کرده و در اکنون حاضر از لحاظ کیفی مرکز مشاوره چیره به شمار می آید. این مرکز مشاوره مهم تاکید تخصصی بر روانشناسی نوپا و نوجوان به عمل خویش ادامه داد و در راستای ارائه خدمات به والدین کودکان، بخش بزرگسال خود را نیز فعال کرد. مرکز مشاوره واحد اسلامشهر تحت نظر معاونت محترم دانشجویی و فرهنگی دانش گاه و حساس هدف ها ارایه خدمات مشاوره شخصی ، تحصیلی ، خانوادگی و بهداشت روانی و نیز انجام آزمونهای روانشناختی از سال 1382 تا به امروز کار داشته هست ، لکن حساس دقت به سیاست های آخر ابلاغی دانشگاه آزاد اسلامی که برگرفته از فرمایشات رده معظم رهبری در خصوص پیشگیری از زخم های اجتماعی – کم عقل در سطح جامعه و ارتقای تندرست اجتماعی در همه اقشار جامعه هست ، مرکز مشاوره ، به مراد توسعه ارایه خدمات برای دانشجویان ؛ اساتید؛ کارمندان و اهالی متشخص اسلامشهر و شهرهای اطراف در داخل مرکز مشاوره چمان شهر مرکز مشاوره دانشکده اصفهان افتتاح گردید. این مرکز مستقیماً تحت لحاظ معاونت دانشجویی و مرتبط اهمیت دفتر مرکزی مشاوره وزارت علوم می باشد و در راستای پرورش و ارتقاء تراز توانمندی ها، استعدادها و به طور کلی ارتقای مرحله سالم روان دانشجویان فعالیت می نماید. 21. بررسي مستمر مشكلات دانشجويان ساكن در خوابگاه ها و برگزاري جلسات هماهنگي با حضور مسئولين دانشجويي و فرهنگي. 14. ارائه راهكارهاي عملي در خصوص برطرف کردن مسائل و مشكلات روحي و اجتماعي دانشجويان.

ایندکسر