فرهادی در سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷ هم اصلی سه فیلم نامه خویش به نامهای کنعان به کارگردانی مانی حقیقی، دایره زنگی به کارگردانی پریسا اقبال آور و محاکمه مسعود کیمیایی در سینمای جمهوری اسلامی ایران حضوری فعال دانلود فیلم قهرمان اصغر فرهادی رایگان فارغ از سانسور و چشمگیر داشت. اصغر فرهادی توانست مهم این فیلم اولین جایزه اسکار گلدن گلوب و اسکار سینمای جمهوری اسلامی ایران را در سال ۲۰۱۲ به دست آورد. درباره الی، فیلم پیروز و بحران برانگیز دیگری از اصغر فرهادی است که نویسندگی و تهیه و تنظیم کنندگی آن را هم خودش بر عهده داشت. ولی به لحاظ می‌رسد که هدف فرهادی همین باشد که معنا یک قهرمان را بهم بریزد و از نگاه خودش مضمون‌ کند. شهر زیبا (سال ۱۳۸۲) دومین فیلم بلند همین کارگردان سینمایی می باشد که همین فیلم نیز در جشنوارههای فی مابین المللی فیلم ورشو، هند و چهرههای علاقه مسکو توانست حیث داوران را به خویش جلب کرده و جوایز این جشنوارهها را از آن خویش کند. به لحاظ می‌رسد همین فیلم سرآغاز سبک پرطرفدار فیلم سازی اصغر فرهادی است که توانست حیث عموم را جلب و پاداش بهترین کارگردانی جشنواره فیلم آسیا پاسیفیک و تندیس زرین بهترین فیلم طومار منزل سینما را به دست آورد. اصغر فرهادی متولد ۱۷ اردیبهشت ۱۳۵۱ در خمینی شهر است. این فیلم در کشورهایی مثل آمریکا، فرانسه، اسپانیا، آلمان، بلژیک و انگلستان نمایش شد که اساسی استقبال خوبی مواجه شد. نقطه عطف فیلم دلیر را می توان نقطه نهایی روشن آن دانست؛ چون تا قبلش نمیدانیم آیا رحیم سزاوار همدردی اصغر فرهادی دلیر قاسم سلیمانی است، یا نه؟ ادعای دار وامدار گرفتن فیلم «قهرمان» از اثر مستند، نادیده گرفتن به عمد یا این که غیرعمد کلیه دیتاها منتشر شده پیشین، راجع به این سوژه در رسانههاست. قهرمانها اضطراری نمی باشد بدون شک یک شهر را نجات بدهند و یا ابر شرور ماجرا را بکشند، گهگاه این بر داخل شدن از پس چالشهای زندگی مدرن، از ما دلیر میسازد. در جامعه اصلاح طلبان سیاسی، اشخاص کلیدی عدم رحمت خفه میگردند و بر گناه کسانی که در زندگی خویش مرتکب غلط شده اند تمرکز میکنند، مثال ای که در سیستم خفقانطور فعلی میبینیم. او یکسری سال پیش مستندی در شیراز ساخته دارای عنوان «دوسر برد، دوسر باخت» که قصه زندگی شخصیت اهمیت داستان فیلم فرهادی است. همین فیلم دارای مشارکت سازمان فرهنگی هنری شهرداری شیراز ساخته شده است.

ایندکسر