در یک دور چرخش ، خروجی AC با یک چرخه کامل تولید می شود که بصورت موج سینوسی تولید شده است. با چرخش 180 درجه روتور ، ولتاژ خروجی به طور متناوب تولید می شود تا بالاترین ولتاژ را در جهت دیگر تولید کند. در این طرح دو قطبی ، آرمیچر می چرخد و یک نیم سیکل جریان متناوب تک فاز ac را تولید می کند. در یک چرخش کامل ، در خروجی دو سیگنال AC تولید میشود. این کار 4 سیگنال ac در سیم پیچ ها ایجاد می کند. تفاوت این است که می توان چرخه خروجی سیگنال AC را بعد از چرخش 180 درجه آرمیچر تکمیل کرد. بعد از آن، درپوش دوم را در بالای استاتور قرار دهید و آن را پیچ کنید. دوره سیم پیچی موتور یک دوره پرکاربرد درصنعت میباشد.از آنجایی که امروزه تمامی موتورها تک فاز و یا سه فاز بعد از سوختن نیاز تعویض سیم پیچ دارند باعث رونق بازار کار این رشته شده.

مزیت طراحی ژنراتور موتور برق میدان دوار این است که اگر قطب ها آهنربای دائمی باشند ، دیگر نیازی به استفاده از حلقه لغزان و ذغال یا جاروبک برای انتقال برق از ژنراتور نیست. جریان هنوز هم از طریق دو مجموعه حلقه بسته روتور و ذغال به همان روشی که در پیکربندی دو قطبی ارائه می شود ، تحویل داده می شود. با انطباق دو دیاگرام گسترده مربوط به سیم پیچ اصلی و سیم پیچ راه انداز دیاگرام گسترده سیم بندی كامل ماشین مانند شكل زیر بدست می آید. در آزمایش دوم که به آزمایش اتصال کوتاه معروف است تلفات اهمی (مسی یا ژولی ) در بار نامی بدست می آید. مقدار جریان محوری از سیم پیچكها با توجه به چگالی جریان مجاز كه از منحنی می توان آنرا تعیین نمود سطح مقطع سیم بدست می آید. در زاویه صفر ، بازوی مستطیل آرمیچر هیچ خط نیرویی را قطع نمی کند ، و باعث خروجی ولتاژ صفر می شود. همانطور که در آموزش «دینام کولر آبی چیست و چگونه کار می کند؟ همانطور كه در مثال ذكر شده است تعداد شیارهای مربوط به سیم پیچ راه انداز 12 می باشد و باید توسط 6 گروه كلاف پر شود و چون هر كلاف نیز دو شیار را پر می نماید پس تعداد كل كلافها نیز برابر با 6 خواهد شد نتیجه ای كه گرفته می شود این است كه گروه كلاف از یك كلاف تشكیل می شود و بدین ترتیب از 6 گروه كلاف یكی برای راه اندازی استفاده می شود.

همانطور که در تصویر بالا دیده می شود ، می توانیم حلقه های مستطیلی بیشتری به آرمیچر ژنراتور کوچک اضافه کنیم. ژنراتورهای تک فاز مانند موتور برق که مردم با آنها آشنا هستند معمولاً کوچک هستند. در درسهای ششم و هفتم نصب سیستمهای VRF و سرویس و نگهداری آنها مورد بحث قرار گرفتهاند و در نهایت، در درس هشتم، توجیه اقتصادی استفاده از سیستم VRF بیان شده است. در درس هشتم، کتابخانههای ePLAN معرفی شدهاند و در درس نهم به Plot Frameها پرداخته شده است. درس اول مربوط به آشنایی با محیط ePLAN است. حال میدانید، ژنراتورهای دائم کار دیزلی و موتور برق های دائم کار که با نصف سرعت سایر ژنراتورهای معمولی (نصف 1500 دور بر دقیقه) کار میکنند با این تکنیک فرکانس خروجی آنها روی 50 هرتز ثابت میماند. از آنجا که 4 سیم پیچ به صورت سری سیم پیچی شده اند و خروجی آنها “همان فاز” است ، ولتاژ خروجی AC این ژنراتور تک فاز 4 برابر ولتاژ تولید شده توسط هر سیم پیچ جداگانه خواهد بود. در دوره سیم پیچی به طور کامل این موتورها و تفاوت های آنها آموزش داده می شود. سیم پیچی کلافهای الکترو موتورها به دو صورت کلاف متحد المرکز و کلاف مساوی انجام خرید کتاب آموزش سیم پیچی می شود.

با كوتاه نمودن گام در سیم پیچی و طبقه دو بازوی قرار گرفته و پاره ای از شیارها مربوط به دو فاز مختلف بوده و بنابراین بازوهای واقع در هر شیار بایستی بخوبی از یكدیگر عایق شوند. حرف y گام قطبی (فاصله میان قطب و مرکز بر اساس تعداد شیار) و yz گام سیم بندی (فاصله میان دو بازوی کلاف بر اساس تعداد شیار) الکترو موتور را نشان میدهند. ولتاژ هر دو سیم پیچ “هم فاز” با یکدیگر است. هر دو سیم پیچ ممکن است دارای هسته های متفاوت باشند. بنابراین ، کل ولتاژ خروجی دو برابر ولتاژ هر سیم پیچ ژنراتور کوچک است. روتور ژنراتور کوچک دیگر مستطیل مسطح نیست. در صورتی كه استاتور یك موتور آسنكرون تنها با یك گروه كلاف سیم پیچی شود و بهیک منبع یك فازه اتصال یابد در این صورت یك میدان متغیر ایجاد می شود و بر عكس سیم پیچی سه فازه دیگر میدان دوار نخواهیم داشت. موتورهای كه در صنعت استفاده می شوند معمولا بصورت یكفاز و سه فاز می باشند كه تعداد فاز ها را با m نشان می دهند. معمولا انواع ژنراتورها در ایران 4 قطب دارند. در این مثال در شکل بالا ، 4 سیم پیچ داریم که به صورت سری روی استاتور این ژنراتور کوچک وصل شده اند و روتور میدان دارای 4 قطب است.

ایندکسر