قابلیت ایجاد درمدلهای متفاوت ازآلومینیوم اکسترود شده ویا استیل مقاوم در برابر خوردگی را دارا می باشند. امکان پخش هوا درجهت های یکطرفه ، دوطرفه (به رخ متضاد opposite ویا کنجی corner ) ، سه طرفه و چهار طرفه را دارا می باشند. همینطور می توان از نحوه ساخت یک حفره در پره های داخلی، دمپر را تهیه و تنظیم نمود. نام عمومی آن ها روزنه هوای سقفی می باشند و از شیوه سقف ساختمان ها بواسطه کانال های تهویه هوا , قیمت دریچه سقفی چهار طرفه هوارسانی را انجام می دهند. در این دسته روزنه ها میزان بالای پخش هوا در فضای تحت سقف سبب می شود دریچه حرارت و سرعت هوای ادغام سریعا متعادل شود. دریچه های چوبی که به دریچه سقفی چوبی هم معروف هستند، در درحال حاضر حاضر جزء تجهیزات لوکس ساختمان و پروژه های مدرن محسوب میشود. برای نتورک هایی که به شکل افقی در سقف تعبیه و دهانه انشعاب نیز از شیوه سقف کاذب خارج می شوند از دریچه های سقفی چهارگوش می قدرت به کارگیری کرد. همین روزنه ها به جهت دهش، رجوع و برگشت و یا این که تخلیه هوای محیط تهویه شده گزینه به کارگیری قرار می گیرد. روزنه هوا در مکان های متفاوت مسکونی ، تجاری و صنعتی وجود دارد و همین دو گزینه نمونه های کوچکی می باشد که می توان به آن اشاره نمود. دریچه سقفی تایلی حیاتی روزنه گرد تخت بطور کلی از یک صفحه فِلَت از جنس آلومینیوم کلیدی ضخامت یک میلیمتر که یک دریچه گرد تخت اساسی قطرهای متنوع در مرکز آن تعبیه شده درست شده است.این دسته روزنه سقفی هم می تواند بصورت ورقه مستقلِ چهارگوش ساخته شود و هم می تواند بصورتِ برگه تایلی مهم فِریم ساخته و عرضه گردد.این روزنه می تواند بصورت رابطِ گرد به لاین اصلیِ کانال هوا دارای ارتباط گردد. زمانی از روزنه سقفی تهویه هوا استفاده می شود که نتورک ها به شکل افقی در ساختمان ها نصب شده باشد و دهانه کانال از سقف های کاذب به بیرون رابطه پیدا کند. در همین نوع دریچه ها مقدار بالای پخش هوا در فضای پایین سقف سبب ساز می شود جايگاه حرارت و شتاب هوای مخلوط سریعاً متعادل می شود. به دریچه هایی که از روش سقف هوا رسانی می نمایند دریچه های سقفی گفته می شود. که چرخش جریان یکنواخت هوا را به رخ افقی توسط پره های متوالی هم مرکز صورت می گیرد. قابل ساخت در بعد ها مربعی ومستطیلی را بنا به پیشنهاد دارا می باشند. همواره سفارش می شود پشت دریچه های هوای رجوع و برگشت فیلتر کارگزاری شود تا در جمع نمودن گرد و غبار هوا کمک شایانی کند.

ایندکسر