از هیدروکسید پتاسیم برای تولید بقیه ترکیبات پتاسیم مانند پرمنگنات پتاسیم ، کربنات پتاسیم ، فسفات های پتاسیم مثل دی فسفات تترا پتاسیم، یدات پتاسیم، سیانید پتاسیم، ایجاد رنگدانه ها تولید شیشه، تولید صابون های مایع اهمیت کیفیت بالا، ایجاد گازوئیل از نباتات، خنثی سازی محلول های اسیدی و در ساخت مواد شیمیایی به کار گیری می شود. همچنین واکنش تدریجی پتاس کلیدی دی اکسید کربن موجود در هوا می تواند منجر به ایجاد کربنات پتاسیم شود. سیستم پوشش حفاظتی لاینینگ FRP اصلی نام تجاری ™W-Tank کمپانی افزیر یک سیستم پوشش GRP است که درون مخازن و بخش ها محصور نصب و اجرا میشود و موجب ارتقاء عمر اثرگذار همین سازهها در محیطهای اصلی خوردگی بالا میگردد. برای از بین بردن موی حیوانات از بازهایی نظیر هیدروکسید پتاسیم که به کوتیکول گیاهی ساقه مو جراحت می زنند، به کار گیری میشود. از همین خاصیت زخم زنندگی به کوتیکول در محصولات اصلاح صورت و بدن به کارگیری می شود. مخلوط فوق به عنوان یک مادهی سفید کننده در صنعت نساجی به عمل برده میشود. ترکیبی سپید رنگ با توان بازی مضاعف بالا میباشد که اصلی فرمول شیمیاییKOH نشان دیتا می شود و اهمیت اسم های هیدروکسید پتاسیم ، پتاس ، پتاس کاستیک ، پتاس سوزآور و پتاس پرک نیز شناخته می شود. صابون های پتاسیم اگر‌چه به میزان صابون های سدیم محبوب نیستند، در غلظت های مختلف مایع تولید می شوند و اکثر زمان ها در ادغام اصلی صابون های سدیم، به عنوان نمونه در محصولات تصحیح و همچنین در صنعت نساجی به کارگیری می شوند. ساخت جهانی هیدروکسید پتاس تقریبا۸۰۰.۰۰۰ تن در سال ۲۰۰۵ است. به عنوان یک تهیه و تنظیم کننده pH در تولید و پردازش صنعتی به فعالیت می رود. همین ادغام را به طور معمول به صورت قرص های روشن فروخته می شود، که در تماس مهم هوا چسبناک می شود، پتاس یا این که همان هیدروکسید پتاسیم حاوی میزان متغیری از آب می باشد و انحلالش در آب بسیار گرما زا است. هیدروکسید پتاسیم یک مخلوط غیر آلی حساس فرمول KOH می باشد و معمولاً پتاس کاستیک نامیده می شود. همین ترکیب در از بین بردن پوست و مو و پولک حیوانات مضاعف موءثر است. به تیتر یک تهیه کننده pH در ایجاد خرید پتاسیم هیدروکسید آزمایشگاهی صنعتی بکار میرود. همین دسته از هیدروکسید پتاسیم به جهت تولید حلال هایی برای چربی زدایی و تمیز کردن، افزودنی های روان کننده، بازدارنده های خوردگی و در ایجاد سایر نمک های مبتنی بر پتاسیم به کار گیری می شود.

ایندکسر