غالبا این جور از ولوها تهی دست یک اختلاف فشار حداقلی ۰.۵ bar میباشند. از آنجا که همین جور از اختلاف فشار پورتها به جهت گشوده و بسته شدت شیر بهره می برد به ۰.۵ بار فشار نیاز دارد. اهمیت مطالعه توضیحات و تماشا ویدیوهای همین نوشته اکثر مهم این قطعه اصلی آشنا شوید. این تجهیز کاربردی و اساسی یک عدد از گونه های شیر آلات صنعتی است که به جهت به کار گیری از آن در آغاز باید به لطف حساس انواع، ساختار و کارایی آن آشنا باشید. هم اکنون که حیاتی اجزای متفاوت شیر آشنا شدیم به بررسی شیوه عملکرد آن می پردازیم. همین شیرها را به رخ دو راهه، سه راهه و چهار راهه می سازند. پورت های شماره 3 و 5 که مهم حروف EA و EB نشان دیتا می شود: همین دو پورت، دارای اسمو رسم به پورت های اگزوز یا این که به عبارتی تخلیه هستند. به تیتر مثال شیرهای برقی 2/2 نشان می دهد که این شیر اصلی 2 موقعیت و 2 پورت محل ورود و خروجی می باشد. کارایی نصفه مستقیم: همین گونه از سلنوئید ولو عملکردی شبیه به عملکرد دسته غیرمستقیم دارااست البته تفاوت شیر دارای کارایی غیرمستقیم اهمیت نصفه مستقیم در همین است که در مدل نیمه مستقیم دیافراگم هم بهوسیله پیستون و هم اختلاف فشار باز میشود. سلونوئید ولو یا این که شیر برقی را می توان به دو نوع نرمالی اپن و نرمالی کلوز تقسیم کرد؛ مبنا این تقسیم بندی این میباشد که در در آغاز آیا مجرای شیر باز می باشد یا این که بسته. میلهی محرک شیر برقی نرمالی کلوز (NC) در حالت عادی بسته است و جریان سیال قابلیت عبور از لوله را ندارد. همان طور که ابلاغ شد شیر برقی پنوماتیک 5/2 با دو شرایط است. همچنین. تعیین شیر برقی پنوماتیک مناسب به جهت کارایی مطلوب آن زیاد حیاتی است. البته توجه داشته باشید که شیر برقی همین قابلیت و امکان را هم داراست که در صورت قطعی برق به شکل دستی کنترل شود، لذا هیچگونه محدودیتی در به کار گیری از این وسیله وجود ندارد. در همین استاندارد به جهت بیان پورت های شیر از اعداد و ارقام به کار گیری می شود. کارایی شیر برقی در چیلر مشابه اهمیت بقیه سیکلهای تبرید است. درصورتیکه شما هر جور سوالی در ارتباط اهمیت چه جایی و طرز به کار گیری از شیر برقی نیوپایپ دارید، می توانید اهمیت ما در برگه وب تماس بگیرید.

ایندکسر