شرکتی که مسئولیت ایجاد و طراحی آن را به عهده گرفته بود از معماری تاریخی و زیبا، سنت های قرن ها وسطایی و اتمسفر رویایی شهر استفاده کرده و این موتیف ها را در طراحی ساختمان به عمل برد. استفاده از رنگ های فیروزه ای و مسی، جذابیت فضای داخلی را صد چندان کرده. آنچه زنان انجام میدهند اثر بسزایی بر بخش اعظم پروژه های توسعه ای دارد. در همین ساختمان که در مجاورت شهری سابق قرار دارد، عنصرها اکثری که از ساختمان های قرنها وسطایی و فرهنگ و تمدن شوالیه ای گرفته شده به چشم می خورد. قرن هاست زن در مرکز همین هسته با اجتماع روشنایی بخش کانون زندگی است.شباهتهای طبیعی که در بین مادر وزمین در زمان آغازین کشاورزی برقرارشد وپیوند های ناگزیر این دو بایکدیگر هر دو را در مرکز اعتنا دنیوی ومعنوی جوامع قدیمی قرارداده است. به قصه يا خوابي مي ماند كه در آن زمانه فشرده شده و مسيري دراز را در زماني كوتاه سپري مي كنيم. آيا حساس آشناي منزل را دارااست و تمامي حساس تعلقي را كه در طول ساليان دراز به خانه پيدا كرده ايم، يكجا و بي واسطه به ما عرضه مي كند؟ طبق معمول یک درب جدا از هم برای آشپزخانه در نظر می گیرند یا یک مسیر کوتاه به خارج هتل برای شوتینگ زباله لحاظ می کنند. تن صورتی تیره یا مایل به بنفش به خصوص وقتی که کلیدی فلزات جفت می شوند، یک حس جالب یا پیچیدگی را به خود بیشتر می کنند. چیدمان وسایل خواب بایستی هماهنگ دارای بقیهی وسایل انجام شود. به گفته رئیس شرکتی که طراحی هتل به سبک مدرن را انجام داده: “استفاده از موادسازنده تاریخی و سنتی در طراحی باعث می شود این هتل به مکانی منحصربه‌فرد به شخص و جالب تبدیل شود”. برای کسانی که هر جور نگرانی در مورد دقیقا کجا و همچنین هدایت در گزینه چگونگی استعمال از ضوابط طراحی هتل 4 ستاره ، شما شاید می توانید اهمیت ما در برگه وب تماس بگیرید.

ایندکسر