این نرخ رویش بالا در بخش رنگ و روکش عمدتا به بخش پررونق ماشین در سراسر دنیا و صنعت رو به پرورش ساختمان سازی نسبت داده می شود. بخش رنگ و روکش بیشترین سهم را در بازار جهانی ضد کف سیلیکونی در سال ۲۰۱۶ به خویش اختصاص دیتا میباشد و پس از آن بخش طعام و نوشیدنی قرار گرفته است. این دسته آنتی فوم به عامل فراریت بالا و سرعت پخش مناسب ، منجر بازدهی بخش اعظم میشود. به ضد کف دفومر و یا آنتی فوم نیز گفته می شود ، خواسته از کف همان مایع های حباب هستند که در بعضی موردها در موقع ساخت یک کالا به طور ناگهانی و ناخواسته به وجود می آید و این کف در صنایعی همانند صنایع بیوشیمیایی جزء یکی از دردسر های تبارک می باشد . در غیر همین صورت، همین ترکیبات کف را به طور مفید کاهش نمی دهند. مهم همین حال، آنان همچنین می بایست به میزان کافی سازگار باشند تا مشکلات رسوب ایجاد نکنند. طبق نحوه امتحان پیوست، می می بایست بر روی محلول شربت یا این که ملاس و کلیدی استفاده از دستگاهCFT-1 آزمون گردد. همین ترکیبات می بایست به ترازو به اندازه ناسازگار باشند به طوری که در محیط گزینه کاربرد نامحلول باشند. وقتی که کشش سطحی به اندازه به اندازه بالا باشد، تشکیل حباب طاقت فرسا و پایدارتر می شود. ضد کف ها به طور معمول هم خصوصیت آنتی فومی و هم ویژگی دفومری را توامان دارا میباشند به جور ای که می توانند هم از به وجود وارد شدن کف پرهیز نموده و نیز کف به وجود آمده را از میان ببرند. ضد کف از ادغام نمودن یکسری ماده شیمیایی ساخت می شوند که از به وجود وارد شدن کف جلوگیری به کار می آورد و سبب می شود کف را بشکاند . فوم می تواند از روش تحریک مکانیکی یا از طرز یک مکانیزم پایین اثر گذاری شیمیایی مثل فرایند داروی ضد تعریق کف دست تخمیر ساخت شود. آنتی فوم گرید غذایی حیاتی دسته صنعتی به طور کامل متفاوت است و اختصاصی صنعت های غذایی می باشد (مانند آنتی فوم پنیر). ارتقا روزافزون جمعیت جهان و تغییر الگوی مصرف غذای مردم عمدتاعامل ارتقاء به کار گیری از ضد کف های سیلیکونی در صنایع غذایی و آشامیدنی بوده است. یک کفگیر بر پایه روغن همینطور حاوی یک موم و / یا سیلیس آبگریز است تا کارایی را ارتقا دهد. ضد کف غیر سیلیکون : آنتی فوم های غیر سیلیکونی عموما حاوی سورفکتانت ها هستند که قابلیت و امکان پراکندگی و اثربخشی آنها را در ایجاد یک ضد کف ارتقا می دهد. در اینجا عمده به بررسی وب تارنما ضد کف رزین.

ایندکسر