مدیر اتحادیه مشاوران املاک تاکید کرد: قیمتگذاری مسکن در سایتها اصلا پایه و پایه ندارد. قلیخسروی اظهار کرد: سرمایهگذاری و تولید و ساز متوقف شده است. اهمیت همین حالا جنین یوریو، مدیرعامل کمپانی مشاوره و سرمایه گذاری املاک متاورس «ریپابلیک ریلم» اظهار کرد: ریسک های بزرگی در همین راستا وجود دارااست ولی منافع احتمالی آن قابل دقت هستند. مدیریت خزانهداری اظهار کرد: این همکاری سبب ساز شده هست که بیش از ۷۰ فقره گواهی دولتی را که دستگاههای اجرایی ما در دولت نگه داشته بودند و تحویل نمیدادند هم به خزانه ارائه دهند. به گفته مدیریت تمام اشخاص حقوقی سازمان تصویب اسناد و املاک مملکت برگ سبز قرارداد محسوب نمی‌شود و ناجا آن را صادر نمی کند بلکه شرکتی که در زمینه شماره گذاری پلاک عمل دارد، صادر میکند. ضروری می باشد در وارد نمودن دیتاها خود اعتنا لازم را به عمل آورید. در شکل حضور مستاجر می بایست قرارداد اجاره آیتم باز‌نگری قرار گرفته و تکلیف پول رهن آن و روزگار املاک اندیشه کرج دیوار تخلیه مشخص و معلوم شود. بدین ترتیب بخشنامه مورد گلایه مبنی بر عدم برطرف کردن ممنوع الخروجی به صرف حکم اعسار مدیون، خلاف ضابطه و قابل ابطال می باشد. این سایتها به فکر بازار و زندگی مردمان نیستند. عبداللهی: در ارتباط دارای دعوا بقیه نکته ها مثبت وجود سامانه ملی املاک و اسکان بایستی به این نکته اشاره کرد که بانکها از دیگر بهرهبرداران همین سامانه هستند؛ چون مهم راه و روش اندازی همین سامانه بانکها از موقعیت روان املاک اطلاع کسب می کنند و همین مسئله در شیوه تخصیص منابع مالی و وام، اهمیت دقت به تقاضا تأثیرگذار است. وی افزود: چنانچه املاک مازاد بانکها فروخته شود، شاهد حداقل ۴۰ % کاهش بها در بازار مسکن خوا هیم بود. شب که شد طبقه او‌لین فکر میکند، ناچیز بها گذارده هست و ارزش را ۴۵ میلیون درج میکند. زمان طبقه بالایی ۴۰ میلیون قیمتگذاری میگذارد. به همین مورد قضیه توجه نمایید که حجم بالایی از پروندههای موجود در قوه قضاییه دارای ربط با همین مورد ها می باشد که از روش سامانه می توان جلوی ورود آن به قوه را گرفت و شالوده از مبدا اهمیت تخلف مقابله کرد. عبداللهی: یکی از از گنجایش اساسی دیگری که حیاتی راهاندازی همین سامانه تولید میشود، آن است که کلاهبرداری و امکان فروش یک ملک بهصورت همزمان به تعدادی نفر که پروندههای بالایی را در قوه قضاییه به خود اختصاص دیتا تا حد دوچندان متعددی از میان خواهد رفت؛ زیرا همین سامانه امکان بلوکه نمودن کد پستی ملک فروخته شده را در زمان معامله داراست و در سرانجام قابلیت فروش هم زمان یک ملک به چندین نفر را به راحتی منتفی میشود.

ایندکسر