ایجاد فشار فراوان بر روی موتور، عدم بده بستان روغن موتور در فواصل هنگامی معین و تعویض نکردن فیلتر روغن به رخ منظم، از سایر دلایل خرابی و یا شکستن رینگ پیستون به شمار تحقیق درباره پیستون ماشین می رود. حلقه پیستون جزو قطعاتی به شمار می رود که در شکل ایجاد نقص یا خرابی بده بستان گردیده و قطعه مصرفی محسوب نمی شود. پس از معرفی حلقه پیستون نوبت به تحلیل وظایف همین قطعه در خودرو میرسد. از مهمترین نشانههای خراب شدن رینگ میتوان به روغن سوزی اشاره کرد که در همین موقعیت اهمیت رد نمودن روغن و وصال آن به بالای پیستون در زمانه احتراق روغن نیز میسوزد و به شکل دود آبی رنگ از اگزوز خارج می‌گردد و موتور در فواصل زمانی کوتاه روغن کم می‌کند و اگر نسبت به تعمیر زود هنگام آن مبادرت نشود. در اين شرایط در كورس تراكم فشار گاز در درحال حاضر تراكم به پله داخلي نيرو اعمال كرده و منجر مي شود كه رينگ اصلی نيروي بيشتري به جداره سيلندر چسبيده و عمل آب بندي را بهتر انجام مي دهد. در زمان ذیل وارد شدن پیستون، فشار گاز درحال کاهش بوده و نیروی رینگ به تنهایی عمل آب بندی را انجام می دهد. ولی رینگ های روغنی که در شیارهای پایینی قرار گرفته اند و معمولا با شیار یا این که سوراخ هستند، در اختیار گرفتن پخش روغن را بر عهده داشته و دارای پاک نمودن روغن اضافی از بدنه سیلندر و ارجاع آن به کارتر، از مصرف بیش از ترازو روغن ممانعت به کار می آورند. 3- انتقال گرما از پیستون به جداره سیلندر : به عبارتی طور که گفته شد ، دمای پیستون به زمان فعالیت به شدت ارتقاء می یابد و بایستی دمای آن کاهش پیدا کند که حلقه ها در این فرمان تاثیر گذار بوده و کلیدی انتقال گرمای پیستون به سیلندر که دمای تحت تری داراست به کمتر دمای پیستون کمک می نماید . این فشار بیرونی از خواص فنری حلقه ها ناشی می شود ، اما در هنگام احتراق اصلی فشار گاز پشت حلقه ها که آن ها را محکم تر به دیواره سیلندر فشار می دهد ، کامل شدن می شود. ولی قسمت بخش اعظم ای از قطعات وجود دارند که فقط در رخ نقص و یا خرابی، مبادرت به ردوبدل آن‌ها می شوند و تا ایرادی در آن‌ها به وجود نیاید غالبا کاری برای آن ها رخ نمی گیرد. همانطور که اشاره شد، حلقه پیستون قطعه مصرفی وجود ندارد و می بایست در شکل خرابی یا این که احساس نقص در همین قطعه، نسبت به تعویض آن اقدام گردد؛ و تشخیص این کار صرفا از نحوه بازدید علامت ها فساد میسر خواهد بود. ـ جمعآوری و پاک کردن روغن از جداره سیلندر و پرهیز از ورود روغن به گوشه و کنار احتراق بسته به دسته موتور و قدرت و سوخت آن ممکن هست تعداد ۳ الی ۷ حلقه بر روی هر پیستون کارگزاری شود که در موتورهای بنزینی به طور معمول ۳ حلقه بر روی پیستون قرار می‌گیرد که ۲ رینگ بالا رینگهای فشاری نامیده می‌شوند و فشار ناشی از دانسیته و احتراق را حبس کرده و مانع از رد نمودن کمپرس میگردند و رینگ پایینی رینگ روغن نامیده می شود که روغن مازاد از جداره سیلندر را پاک کرده و صرفا یک فیلم روغن روی جدار سیلندر باقی میگذارد تا حرکت حلقه و پیستون را تسهیل کرده و اصطکاک را به دستکم میزان ممکن برساند. همین حلقه پیستون ها که از متاع چدن ساخته شده و در برابر حرارت مقاومت دارند، از شکافت روغن به گوشه و کنار احتراق نیز جلوگیری می کنند. محصول رینگ پیستون از چدن خاکستری بوده و با قابلیت و امکان ارتجاعی است. بهترین پیستون برای اتومبیلهای مسابقهای پیستون متوسط به شاتون مقاوم و کوتاه میباشد . برای همین خواسته عمل معمولا شاتون ماشین را از کالا فولاد ایجاد می‌نمایند تا بتواند کشش ناشی از پیستون را تحمل نموده و در رخ کار نمودن به خمش در گیر نشود. پیستونها حرکت عمودی به بالا و تحت را داشته و مهم بالا رفتن، اقدام به متراکم کردن سوخت کرده و پس از انجام عملیات انفجار، به سمت ذیل حرکت می کنند. به میزان هوایی که داخل همهٔ سیلندرهای یک موتور جا میگیرد، حجم موتور میگویند. پیستون، قطعه ای متحرک و استوانه ای رخ است که از یک طرف بسته و از طرفی دیگر باز است. اهمیت ترین وظیفه حلقه پیستون خودروی شما، کاهش اصطکاک و خودداری از فرسایش پیستون، بوش و سیلندر میباشد که این فعالیت را اصلی حیاتی کاستن تماس پیستون دارای سیلندر یا دیواره بوش ها انجام می دهد. قطر پیستون باید طوری طراحی شود که از قطر سیلندر کاهش بوده و به جهت امکان حرکت، حالت لقی نسبت به آن داشته باشد و همین فضای لقی، به جهت حرکت مناسب آن، به وسیله روغن مالامال می گردد. زمانی موتور روشن می باشد پیستون و رینگ ها بر روی لایه ای از روغن حرکت می نمایند که این مسافت را مالامال کرده است.اگر خلاصی پیستون خیلی کم باشد،در عاقبت اصطکاک زیاد وسایش شدید،توان موتور کاهش می یابد.در این موقعیت ممکن است پیستون به جداره سیلندر بچسپد و به اصطلاح گریپاژ کند.اگر خلاصی پیستون بیش از حد باشد منجر زدن پیستون در کورس اقتدار می شود. در اینجا بیشتر به بررسی وب تارنما همه چیز در آیتم حلقه پیستون.

ایندکسر