توجه داشته باشید که جای بخیه و زخمها برای چندین روز بر روی پوست شما دیده خواهد شد، پس جای نگرانی نمی باشد و به مرور برطرف میشود. این موضوع به شرایط لب مراجعه کننده و تصمیم پزشک بستگی دارد ولی به طور معمول حدود ۵تا۷ میلی برداشته خواهد شد . چنانچه هزینهها بالا و گران میباشد در مورد روشهای پرداخت از پزشک معالج خویش سؤال کنید. اولین روش شامل ساخت یک ترک در امتداد مرز قرمز رنگ لب بوده که از نحوه آن قسمت کوچکی از پوست برداشته میشود. در این فعالیت پزشک رمضانی، ابتدا یک برش در تحت رخنه های بینی به صورت افقی تولید می کند، آن گاه پوست و مقداری از بافت ذیل آن را حذف کرده، آن گاه پوست به بالا کشیده شده و برش حساس بخیه دوخته می شود. از آنجا که صورت این شکاف شبیه شاخ گاو می باشد به این دسته از لیفت لب، لیفت لب شاخ گاوی گفته میشود. بهترین جراح لیفت لب کیست؟ جراحی سانترال لب چیست؟ فعالیت سانترال لب به جهت افرادیکه رغبت به سرانجام ای مستمر دارا‌هستند انتخاب دوچندان مناسبی است. لیفت لب هم یک شیوه حل دائمی میباشد ، بدین ترتیب می تواند برای اشخاصی که از مراقبت مواد پرکننده خسته شده اند اثرگذار باشد. پس از کار زیبایی لیفت لب دندانها نیز در هنگام لبخند زدن به شکل زیباییتری خود را نشان میدهند. لیفت باعث می‌شود که لب بالایی نازکتر و مشخصتر شده، حجم آن ارتقاء یافته و سانترال لب در همدان دندانها مشخصتر شوند. مهم انجام کار لیفت لب، حجم از دست رفته لب بازگشته و خطوط خونین رژلب و چینوچروکها از بین میروند. مهم ارتقا سن، لب بالایی حجم خویش را از دست میدهد و ارتفاع آن افزایش مییابد. اگر سیگار مصرف میکنید، یک هفته پیش از عمل همین عمل را نکنید و سیگار خویش را به طور تام کنار بگذارید. برای دستیابی به نتیجه ها مطلوب، یکی از از دو طرز می تواند به فعالیت برده شود. • ساخت بیماری “کلوئید” که نوعی زخم اسکار به حساب می آید و در اشخاصی که سابقه این بیماری را دارا‌هستند احتمال به وقوع پیوستن دوباره آن وجود دارد. اگر از تایپ کردن این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید دیتاها بیشتری در آیتم سانترال لب حساس بخیه لیزری لطفا از کاغذ ما بخواهید.

ایندکسر