دوره آموزش تعمیرات پکیج

نمیدونید به چه صورت همین فعالیت انجام میشه؟ پرشرسویچ آب در کل پروسه کاری پکیج مدار آن در اختیار گرفتن می شود و در شکل نبود فشار آب مدار گرمایش مدار پرشر سویچ آب باز می شود و اجازه ادامه فرآیند آن‌گاه را نمی دهد در صورتی که فشار آب مدار گرمایش فراتر از ۶.۰ باشد مدار پرشر سویچ آب بسته می شود و پکیج به فعالیت خود ادامه می دهد. در طرز اولیه تمام کارهای مربوط به رسوب زدایی و حجمی گیری پکیج توسط فرد انجام خواهد شد. درصورتیکه نگاهی به اطراف خویش بیاندازید میبینید که در شهر و یا محله خود چه مقدار از همین وسایل بوده و چه پتانسیل بالایی از حیث تعمیرات می تواند داشته باشد. در پکیج های تک مبدله پکیج در مود آبگرم کار می کند ولی در مود شوفاژ پس از چند ثانیه پر‌نور شدن شعله پکیج خاموش شده و فشار آب مدار شوفاژ سریع بالا رفته و شیر اطمینان فعالیت می نماید و مدار ترموستات حد شوفاژ گشوده شده و پکیج خطای گرمای بیش از حد می دهد ولی در پکیج های دو مبدله در هر دو مد همین حادثه می افتد. پمپ در پکیج های دو مبدله نیز در مود شوفاژ عمل می نماید و نیز در مود آبگرم مصرفی البته در پکیج های تک مبدله پمپ صرفا در مود شوفاژ فعال است. در پکیج تک مبدله پمپ تنها در مد شوفاژ فعالیت می نماید و دارای چرخش روتر داخل پمپ آب سیستم شوفاژ را از مسیر برگشت رادیاتورها مکش می کند و آن را به نصیب رفت رادیاتورها دهش می دهد در پکیج دو مبدله پمپ در روزگار استفاده آبگرم مصرفی آب مدار شوفاژ را بین مبدل اهمیت و مبدل ثانویه به گردش در می آورد تا آبگرم مصرفی را به صورت القائی گرم نماید و در مد شوفاژ هم اساسی چرخش روتر داخل پمپ آب سیستم شوفاژ را از مسیر بازگشت رادیاتورها مکش می کند و آن را به نصیب رفت رادیاتورها دهش می دهد. در این جور پکیج در واقع دو مبدل آبگرم مصرفی و سیستم در باطن نیز مستتر می باشند و این مبدل وظیفه تامین هر دو را بر عهده دارااست این مبدل از نوع پوسته لوله می تعمیر پکیج رودهن باشد. هوا حرفه خاموش باشد اگر رشته خاموش است با جدا کردن لوله آنتی کندانس رشته پر‌نور نشود اما اهمیت کشیدن یکی از از سیم های پرشرسوییچ هوا حرفه واضح شود پرشرسوییچ هوا معیوب است. درصورتیکه از تالیف این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید اطلاعات بیشتری در مورد تعمیر پکیج همدان لطفا از صفحه ما بخواهید.