وظیفه ی دمپر یخچال فریزر همین هست که سوزوسرما را از بخش فریزر بگیرد و آن را به بخش یخچال فریزر منتقل کند تا بتوان مواد غذایی را به جهت مدت بیشتری در سردخانه محافظت کرد. داده ها بیشتری را درباره همین قطعه مطالعه نمایید. اساسی نگارش همین مطلب عملکرد شد شما را اهمیت قطعه ی دمپر در یخچال سردخانه آشنا کرده و تدریس تعمیر دمپر فریزر فریز را ارائه کنیم. در برخی یخچالها به جهت محکم نمودن این درپوش از گیره استعمال شده می باشد که به راحتی قابل برداشتن است. مهم به کارگیری از هدایت هایی که در این آموزش ارائه شده هست شما می توانید حیاتی عواقب فساد دمپر یخچال، شیوه ی کارایی آن و همینطور شیوه ی تعمیر آن آشنا شوید.از آن جایی که فساد دمپر در سردخانه به راحتی قابل تعمیر است شما می توانید همین عمل را خویش در خانه انجام دهید. بعد از انجام همین اقدامات نوبت به موتور دمپر می رسد. مسیر جریان هوا کلیدی دمپرهای دود و نرمال می باشد که هر کدام از آن ها وظایف اختصاصی به خود را دارند. آنها معمولاً در جایی از سیستم داکت ها قرار دارا هستند که شاخه شاخه میباشد یا این که دچار برامدگی شده. موتور این مدل دمپر ها در دو جور ۲۴ ولت و ۲۲۰ ولت در بازار یافت می شود و به طور معمول سکو حفاظت موتور دمپرها، ۵۴ می باشد. همین دمپر را به این علت موازی می نامند که کل پره های دمپر، زیر فرمانِ محورِ مرکزی، بصورتِ همسان، در یک جهت و بصورتِ به طور کامل موازی اصلی سرعتِ مساوی باز و بسته یا این که تنظیم می شوند. در نوع تیغه موازی، تیغهها در یک جهت حرکت میکنند. شما میتوانید در نوشته ی دمپر یخچال چیست؟ دمپر یخچال فریزر چیست؟ هماطور که فراتر نیز گفتیم، دمپر فریزر سردخانه قطعه ای هست که شامل یک موتور و یک سری پره ی ریز میشود. اهمیت یک فریم از جنس فولاد گالوانیزه و تیغههای پرهای از کالا آلومینیوم اکسترود شده است. به طور کلی دمپر سردخانه قطعه ای می باشد که حیاتی یک موتور و چندین پره میباشد. مشخصات جریان بیانگر مقدار دبی هوای عبور داده شده از damper در حالت تماما بسته تا کاملا باز میباشد. اگر شما همین نوشته را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در آیتم نان دمپر بدست آورید به وبسایت ما مراجعه کنید.

ایندکسر