استروژن هم صفات زنانهای همچون رشد پستان را در دست گرفتن می کند و در مقادیر پایینی در مردان نیز ایجاد میشود. حیاتی پیر شدن مردان ، مقدار تولید تستوسترون در آن ها کاهش می یابد. زیر بودن مرحله تستوسترون و استروژن در آقایان ممکن است برخی اوقات سبب به ایجاد وضعیتی بنام ژنیکوماستی یا رویش سینه ژنیکوماستی چپ های بزرگتر شود. در بعضا موارد، همین فرمان می تواند سبب ساز به ساخت درد در بافت پستان پیرمردان شود. همین تغییرات سطح هورمون ، می تواند به پرورش بافت اضافی پستان منجر شود. معالجه ژنیکوماستی عموما در مورد ها نایاب انجام شده و شامل هورمون درمانی جهت مسدود نمودن استروژن و یا این که عمل جراحی کوچک نمودن سینه در مردان باشد. در صورتی که میزان تستوسترون یک انسان در مقایسه حساس استروژن به ویژه تحت باشد ، یا در صورتی که عمل اضافی استروژن نسبت به تستوسترون وجود داشته باشد ، ممکن می باشد پستان های بزرگتر در مردان ظواهر شود. تن مردان نیز تستوسترون و نیز استروژن تولید می کند، اگر چه استروژن طبق معمول در مقادیر ناچیز یافت می شود. مردان بایستی سپس از فعالیت گن های منحصر به فرد خود را به مدت یک ماه به طور مداوم به کار گیری کنند این گن ها در تحت لباس قرار می گیرند و به هیچ تیتر دیده نخواهند شد . تبارک شدن سینه ها نیز معمولا شش ماه تا دو سال بعد از آن از آغاز بلوغ برطرف خواهد شد. ژنیکوماستی به طور کلی خطری برای تندستی ندارد و اغلب خویش به خویش برطرف می شود. با همین حالا ، امکان دارااست خویش را اساسی دوران و سوای درمان برطرف کند. در طول دوره بلوغ ، سطوح هورمون پسران ، تغییر‌و تحول می کند. تستوسترون یک هورمون طبیعی است که در تن وجود دارد. این هورمون مسئول خصوصیت های جسمی مردانه می باشد و همینطور بر اخلاق و رفتار جنسی و خلقی مرد تأثیر می گذارد. آن ها همچنین از لحاظ جسمی سینه ها و دستگاه تناسلی شما را معاینه می کنند. بزرگی سینه ها ممکن هست سبب ساز شود شما احساس شرمندگی یا عدم اعتماد به نفس کنید. اما مشکل بیشتر بیماران ژنیکوماستی، چربی مازاد و/ یا این که رویش بیش از حد بافت سینه است. در برخی اشخاص ، کمتر وزن یا ورزش کردن مضاعف ، می تواند مفید واقع شود ، ولی مدام به جهت حل خلل ، کارگشا نخواهد بود.

ایندکسر