از آنجا که یک اسید است، محفظه را از پرورش باکتری ها و قارچ ها دور نگه می دارد. در ایجاد مخمرها PH را اسیدی حفظ می کند و مبداء فسفر مهربانی جهت رشد و نمو مخمرها می گردد . غیر سمی بودن همین ماده و سازش حساس محیط زیست، آن را به یکی از از جایگزین های هالون تبدیل می کند که در این ماده از اسید فسفریک استفاده می شود. به جهت از در بین بردن زنگ زدگی از تراز به فلزات می توان از آن به کارگیری کرد. تشخیص کمبود فسفر دشوار میباشد ولی پس از شناخت و استفاده از کود مناسب قابل درمان می باشد. همین اسید به عنوان الکترولیت در سلولهای سوختی نیز استفاده شده و از آن برای ساختن دیترجنتهای تصنعی نیز استعمال میشود. به برهان مناسب بودن از آن در این صنعت فراوان به کار گیری می شود. از اسید فسفریک در ایجاد محصولات لبنی به کارگیری می شود. میزان اسید فسفریک موجود در بیشتر محصولات خانگی زیاد کم هست و خطر کمی برای به کار گیری کنندگان از همین محصولات دارد. سپید کننده های دندان خانگی اکثر زمان ها حاوی اسید فسفریک هستند. برنامه های ارتودنسی شامل محلول اچ حاوی اسید فسفریک برای خشن شدن سطح دندان قبل از چسبیدن براکت ها است. ناخالصیهای موجود شامل فلورید، کلرید، اکسیدهای آهن و آلومینیوم و اکثری مواد دیگر است. از مواد ناسازگار مانند عامل ها اکسید کننده، فلزات، مواد قابل احتراق و مواد قلیایی به دور نگه دارید. اسید فسفریک بضاعت از بین بردن زنگ زدگی از تراز فلزات (مانند آهن و فولاد) را دارد. آهن قهوه ای مایل به قرمز (اکسید فریک) را به فسفات فریک سیاه رنگ تبدیل می کند. این محصول شیمیایی از کنار هم قرار گرفتن و لینک و پیوند در بین سه عدد عنصر هیدروژن H ، یک عدد عنصر فسفر P و چهار عدد عنصر اکسیژن O تشکیل می شود و فرمول شیمیایی اسید فسفریک H3PO4 می باشد . به عنوان ماده افزودنی و طعم دهنده هم در غذای انسان و هم دام استعمال می شود. در شیوه خشک سنگ معدن فسفات در یک کوره الکتریکی احیاء می شود و ساخت فسفر عنصری می نماید و بعد در هوای بیشتر به مراد ایجاد فسفریک انیدرید می سوزد. این اسید به مراد ضد حریق نمودن برخی سطح های و کارداران بازدارنده اشتعال به فعالیت میرود. بله. در محصولات ضد عفونی کننده از اسید فسفریک برای از در میان بردن بعضا از باکتری های مضر موجود در پیاله توالت که حاصل از ادرار هستند، کاربرد دارد. در اینجا عمده به بررسی وب وبسایت خرید اسید فسفریک پودری.

ایندکسر