همین عمارت دارای اشکال تکنولوژی هایی که در خود دارد، حدود 20 سال پیش همانند یک رویا به شمار می رفت و حتی در حالا حاضر نیز کمتر کسی توانا میباشد چنین منزل و امکاناتی داشته باشد. در راستا انرژی، مدیر مصرف الکتریسیته و کنترل روشنایی ساختمان، از دیگر مورد ها سادهای هست که خانههای هوشمند سالهای سال میباشد آن را در اختیار شما قرار دادهاند. چنانچه از پیچیدگیهای فنی طریق طراحی و اجرای خانههای هوشمند بگذریم؛ درباره طریق فعالیت آن میتوانیم به زبانی سادهتر سخن کنیم. البته خانههای هوشمند اهمیت سیستمهای پیچیدهتری نیز هستند. از آنجایی که داشتن خانه هوشمند ترندی نسبتا نو در دنیای تکنولوژی محسوب میشود، درک اعضا از همین معنی پاره ای گنگ ومبهم است. از جمله ی این وسایل میتوان به دستگاه های تهویه و تصفیه هوای شیائومی اشاره کرد. از این جمله هستند. خانههای هوشمند ترکیبی از یک اتصال بیسیم یا سیمی قادر به اینترنت، نرمافزارهای مدیریت منزل هوشمند، تجهیزات برقی و الکترونیکی خانه، سنسورها و ترموستاتها و جزئیات ریز دیگر هستند. اترنت: این پروتکل جزو پروتکلهای سیمی هست که انتقال داده ها در آن مضاعف پرسرعت صورت می‌دهد و جزو قابلاعتمادترین پروتکلهای هوشمند سازی است. بهره گیری از متد منزل هوشمند می تواند تا حد متعددی مصرف انرژی را مدیریت کرده و هدر رفت آن را به طور محسوسی کمتر دهد. از طرف دیگر، سیستمهای سختافزاری قابلاطمینان تر هستند و به طور معمول هک نمودن آن ها دشوارتر است. این کار از روش بدور هم ممکن است؛ و به شما اذن میدهد دمای محیط را در سطحی بهینه نگه دارید. البته در این زمان صرفا مورد قضیه اطلاع یافتن نیست؛ بلکه شما میتوانید از طرز همان نرمافزار کارگزاری شده بر روی گوشی، به خاموش و واضح نمودن و تغییر تحول حالت مورد ها گوناگون بپردازید. ، همه از مواردی میباشند که در یک منزل هوشمند سبک زندگی شما را تغییر تحول خواهند داد. منزل هوشمند حتی اهمیت همین سنسور میتواند فرمان باز شدن پنجره یا بسته شدن آن را بدهد. بعضی دستگاهها میتوانند وقتی فردی سالمند نمیتواند قرصهای خود را بخورد یا هنگامی روی زمین میافتد و یا مختلف از موقعیت نرمال خویش خوی میکند، زنگ هشداری بصدا در آورده و روی تلفن همراه تلفن همپا شما هشدار (نوتیفیکیشن) ارسال کند. میتوانید طوری برنامهریزی کنید؛ که چراغها در ساعاتی مشخص و معلوم و یا حساس اعتنا به کاهش یا این که ارتقاء مقدار نور طبیعی محیط، روشن و خاموش شوند. وقتی که شما همین مقاله را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در ارتباط مهم خانه ویلایی هوشمند وب سایت خویش باشید.

ایندکسر