قابلیت تشخیص زودهنگام افزایش و کاهش در فشار خروجی شیرهای فشارشکن و شیر در دست گرفتن و همینطور انجام محافظت و تعمیرات پیشگویانه را مهیا میکند. شیرهای اطمینان کلیدی انجام تعدیل فشار وظیفه حفاظتی دارند، یعنی زمانیکه فشار سیال ورودی به آن‌ها از مقدار مشخصی فراتر برود، بصورت مداد عمل کرده و سوپاپ آن‌ها گشوده می شود و با تخلیه سیال، فشار را به میزان استاندارد رسانده و از خطراتی از قبیل انفجار در مخازن بسته جلوگیری می نمایند و در نهایت دارای وصال فشار به میزانی کاهش از ماکسیمم فشار شیر اطمینان گزینه استفاده، شیر دوباره بسته قیمت شیر فشار شکن هیدرولیک می شود. واحد میزان گیری فشار بر حسب Bar و یا PSI بوده و شیرهای اطمینان اساسی دو استاندارد ASME یا API526 هستند. لطیفی، م.، غیبی، م.ا.، و نائینی، س.ت.ا.، (1394)، “مدیریت فشار در سیستمهای توزیع آب حیاتی استفاده از شیرهای فشارشکن و درنظر گرفتن شاخص امکان اطمینان فازی”، دهمین کنگره بینالمللی مهندسی عمران، 15-17 اردیبهشت، تبریز، ایران. کاربر براحتی دارای چرخاندن بخش تنظیم فشار بر روی شفت مرکزی شیرفلکه، آن را در یک عدد از حالتهای چهارگانه قرار دهد. بنابرین زمانی که جریان از شیر عبور می کند سرعت آن ارتقاء می یابد و در نتیجه موجب خوردگی و فرسودگی بخش های داخلی می شود . کمپانی میراب یک عدد از بزرگترین سوله های ایجاد کننده شیرآلات چدنی در ایران می باشد که علاوه بر بازار جمهوری اسلامی ایران با بازارهای جهانی هم می باشد و به علت مرغوبیت شیرآلات صنعتی خود از قدرت صادراتی بالایی نیز برخوردار می باشد . به گفته مجری طرح، این پروژه دارای طراحی، تولید و امتحان این دسته سامانهها علاوه بر بومیسازی علم طراحی و تولید «سامانه مولد فشارشکن»، قدمی مؤثر در جهت ارتقاء بهرهوری انرژی در خطوط انتقال و توزیع آب و فراهمسازی زمینه صنعتی شدن این علم در مملکت به وجود آورده است. همچنین همین جنس علاوه بر اجرای پیروز صنعتی حیاتی کسب افتخارات، حیاتی تصویب اختراع داخلی بوده و از تحقیقات آن تعدادی مقاله علمی و پژوهشی در سطح های بینالمللی به چاپ رسیده است. در غیر همین شکل شیر از نظر عملکرد و ارتفاع مدت قدمت و همینطور کارگزاشتن اولیه قطع کلیدی اختلال مواجه می گردد.

ایندکسر