تجهیزات سیستم اعلام حریق

هر سیستم اعلام حریق از اجزای مختلفی از قبیل فرمان دهنده اصلی (کنترل پنل)، دستگاه های آغاز کننده فرآیند اعلام حریق، دستگاه های اطلاع رسانی و دستگاه های کمک کننده تشکیل شده است. تجهیزات سیستم اعلام حریق می تواند خطر آتش سوزی را به موقع تشخیص داده و از وارد شدن خسارات به ساکنان پیش گیری به عمل آورد.

  • دستگاه مرکزی: مهم ترین بخش یک سیستم اعلام حریق دستگاه مرکزی است که تجهیزات، با سیم کشی شعاعی در سیستم اعلام حریق متعارف و به صورت حلقوی در سیستم اعلام حریق آدرس پذیر به آن متصل شده اند. همچنین روی کنترل پنل اعلام حریق متعارف به تعداد زون های موجود در سیستم شماره و دکمه (LED) وجود دارد.
  • دتکتور های دود (Smoke Detector):  جزو دستگاه های آغاز کننده هستند. در واقع سنسور اعلام حریق محسوب می شود. به دود حساس هستند و به دو دسته دتکتور دودی فتوالکتریک و یونیزاسیون تقسیم می شوند.
  • شستی اعلام حریق: شستی اعلام حریق یكی از اجزاء مهم در سیستم اعلام حریق است كه نقش اصلی سیستم های اعلام حریق دستی را که بارها در این مبحث از مقررات ملی آورده شده است ایفا می کند. شستی اعلام حریق به دو صورت المان شکننده شیشه ای و المان انعطاف پذیر (طلقی) قابل استفاده در سیستم های اعلام حریق است.

  • دتکتور مکنده هوا (Air Sampling Detector): این نوع دتکتور با مکش هوا و آنالیز آن ذرات ریز دود را حتی در زمان تشکیل آن تشخیص می دهد.
  • دتکتور های حرارت (Heat Detector): این نوع دتکتور به حرارت حساس هستند و به دو نوع دتکتور ثابت یا افزایشی تقسیم می شوند، که علاوه بر شکل معمولی دتکتور یا به صورت کابل هستند و یا میله ای.
  • دتکتور های ترکیبی یا مولتی (Multi Detector): این نوع دتکتور به ترکیبی از دود و حرارت حساس هستند. بلافاصله پس از اینکه حسگر دود، دود حس کند و یا حسگر حرارت، گرما حس کند فعال می شوند.
  • دتکتور های گاز (Gas Detector): این نوع دتکتور به انواعی از گاز های خطرناک مثل گاز کربن دی اکسید و مونوکسید کربن حساس هستند.
  • دتکتور شعله ای (Flame Detector): این نوع دتکتور به نور شعله های آتش حساس هستند و به دو نوع دتکتور شعله ای مادون قرمز و ماورا بنفش تقسیم می شوند. دتکتور های شعله ای مادون قرمز نیز علاوه بر نوع IR در دو نوع IR2 و IR3 ارایه می شود.

فواید سیستم اعلام حریق

  • سیستم اعلام حریق یکی از ابزارهای ضروری در ساختمان ها جهت تامین ایمنی می باشد که در انواع مختلفی وجود دارد. تجهیزات سیستم اعلام حریق شامل موارد مختلفی مانند آشکارسازها، پنل مرکزی، تجهیزات هشدار دهنده و تجهیزات جانبی می گردند که هر یک دارای وظیفه مشخصی بوده و با همکاری یکدیگر و از طریق اعلام هشدار به ساکنین ساختمان از وقوع خسارات جانی و مالی مختلف در هنگام وقوع آتش سوزی جلوگیری می کنند.

ایندکسر