قبل از جدا کردن پیاله اکسیژن مایع، شیر آن باید بسته باشد. قبل از اتصال پیاله اکسیژن مایع به مراد استفاده از آن، از عدم رجوع جریان مایع اطمینان حاصل کنید. در صورت انجام اتصالات یا قرار گیری رگلاتور فشار از دستکش استفاده نمایید و قبل از استفاده از تجهیزات آن ها را دارای یک دستمال تمیز کنید. پژوهش حاضر بر مدلسازی عددی احتراق در موتورهای راکتی کلیدی پیشران مایع متمرکز می باشدکه تاثیرات گونه های متفاوت ترموشیمیایی را بر روی کارایی یک گوشه و کنار احتراق اهمیت فشار بالا اساسی ادغام پیشران متان/اکسیژن مایع بررسی می کند.هدف از همین کار یافتن یک حل عددی مطلوب است و نیز چنین سینتیک شیمیایی و جور احتراقی مختلف در وضعیت مختلف ترمودینامیکی مور بررسی قرارگرفته است. مابقی را خویش به خویش حیاتی هوای اطرافی که تنفس میکنید ترکیب خواهد کرد , مخزن اکسیژن مایع صنعتی ولی در صورتی که اکسیژن خلوص پایینتری را استعمال کنید در واقع یه جوری موقعیت روانی استفاده از اکسیژن را به شما خواهد بخشید نه اون نقطه ی مقصدی که مد نظرتونه. همانطور که گفتیم اکسیژن مایع کاربردهای بی شماری داراست و یکی از همین کاربردها به کار گیری از آن برای ایجاد هواپیماها به تیتر اکسید کننده در موتور آن ها می باشد، اهمیت توجه به این که گاز اکسیژن برای سوختن مواد مورد استعمال قرار می گیرد، آن را به تیتر اکسید کننده با سوخت راکت ها ادغام می کنند. پس براین اساس درصورتیکه اکسیژن با خلوص بالایی را استعمال بفرمایید هم از حیث مصرف خودتون حساس خواهید کرد که درصورتیکه به شما به طور نمونه فلو پنج لیتر در دقیقه را سفارش کرده دکترتون که استعمال بکنید , درصورتیکه خلوص بالایی را استفاده کنید ممکن است خودتون ترجیح خواهید داد که همین فلو را کمتر نمایید , مثلا برسونید به چهار لیتر در دقیقه که همین خویش به خویش مصرف یک کپسول اکسیژن طبابت را که به طور مثال قراره حدود ۱۰ ساعت پاسخ بده , خودتون میتونید در دست گرفتن بکنید این را . برای به کار گیری از کپسول اکسیژن پزشکی باید از تجهیزات تقلیل فشار استعمال شود، بعد از آن از هر به کارگیری شیر مطلقا بسته شود، بعد از آن از خالی شدن کپسول می بایست در مکانی خنک قرار گیرد. طی این مراحل و از آنجائی که نقطه جوش اکسیژن مایع از نقطه جوش نیتروژن مایع بخش اعظم است، اول نیتروژن بخار می شود و در عاقبت اکسیژن در کپسول باقی باقی‌مانده و جمع آوری میشود. اکسیژن مایع مایعی برودتی می باشد وجزو تیم گازهای مایع بشمار میرود که حساس نقطه جوش نرمال زیر منفی 90 نقطه جوش منفی 183 رتبه میباشد.

ایندکسر