در صورتی که خودتان کار اهمیت فازمتر را بلدید نیاز به مراجعه به مکانیک را ندارید ولی در صورتی که علم زیادی ندارید و یا این که می خواهید ردیاب را درون کاپوت اتومبیل قرار بدهید بی تردید به یک کارشناس مراجعه کنید. دستگاه های ردیاب آنلاین یا برخط، دستگاه هایی هستند که به رخ لحظه به لحظه می اقتدار از طرق گوناگون از آخرین وضعیت دستگاه ردیاب مطلع بود و همچنین میتوان سیستم های نرم افزاری را برنامه نویسی کرد تا بتوان علاوه بر نهایی شرایط اتومبیل از بقیه امکانات نظیر مسیر طی شده، تعریف محدوده جغرافیایی و … جی پی اس خراسان در محله امام رضا (ع) مشهد و امام رضا، عرصه بسیج (فلکه برق) واقع شده هست و از نظر موقعیت جغرافیایی در نزدیکی مرکزها مهمی مانند شهربازی هتل درویشی، بیمارستان خیریه موسی ابن جعفر (ع)، موزه فرش هتل قصرطلایی و پاساژ بابائیان و همینطور هتل قصر طلایی مشهد، آبمیوه و بستنی زائرالرضا، کرمان موتور بیک خراسانی، مغازه اسمان کوروش و داروخانه دکتر معالج فراستی قرار گرفته جی پی اس 2 فرکانسه است. همینطور متوسط سرعت شما، بیشترین سرعت، میانگین سربالایی و سرازیری مسیر، سرعت عمودی، موقعیت حیطه از حیث شکار و ماهیگیری و شکار در هر نقطه جهان، نظارت مساحت یک نقطه ناشناخته و بر گرداندن شما از مسیر آمده را هم میتواند انجام دهد. اطلاع از کارداران مؤثر در تغییر‌و تحول کاربری اراضی در یک زمان زمانی می تواند موردتوجه برنامهریزان و مدیران باشد(2). درزمینهی تأثیرات مقداری تغییرات کاربری اراضی بر میزان رواناب زمینه در بخشها متفاوت کشور‌ایران و دنیا تحقیقاتی انجامگرفته است. چوی و دیل تأثیرات هیدرولوژیکی تغییر و تحول کاربری اراضی را کلیدی به کار گیری از مدل، برای حوزهی رودخانه کیشواکی در نیمهی غربی آمریکا نظارت کردند. مدل Astragalus safavii Podlech & Maassoumi انحصاری کشور‌ایران بوده و در اراضی مارنی میان تبریز و اهر در استان آذربایجان شرقی پراکنش دارد. ولی مانند در هر وسیله کارامد دیگری، ردیابها نیز معایبی دارند. کاربری اراضی شامل کل فعالیتهای موجود در حیطه یا حیطه نظیر یک زمینه آبخیز درروی زمین نظیر تخصیص اراضی به فعالیتهای زراعی، بخشها مسکونی، جنگل، مرتع، معدن، تأسیسات صنعتی و همانند آن است. کاربری اراضی در مضمون‌ کلی آن به گونه به کارگیری از زمین در موقعیت موجود گفته میشود که دربرگیرنده همه کاربری­ها در بخشهای متعدد کشاورزی، منابع طبیعی و صنعت میشود(4). در دسته L-THIA دو مؤلفه وجود دارد: یکی از از آن ها عنصر هیدرولوژی و دیگری عنصر کیفیت آب است. برای شبیهسازی اثر ها تغییر کاربری یک حیطه یا این که حوزه آبخیز مدلهای هیدرولوژیکی زیادی وجود داراست که جور L-THIA یکی از از آنهاست و در ایران، تنها در یک مورد در حوزهی خرمآباد انجامشده است. نتیجه های نشان داد که مدلسازی، بهوسیلهی الحاق یک نوع تغییر کاربری توزیعی و یک جور هیدرولوژیکی نیمه توزیعی میتواند ابزار پشتیبان تصمیمگیری مفیدی باشد(6). آیا کارگزاشتن یک ردیاب ماشین یک آپشن مازاد میباشد و می توان از آن اغماض کرد؟ به عنوان مثال بعضا دستگاه ها حیاتی میکروفن بوده و شما از طریق آن می توانید به آسانی درون کابین خودرو را شنود کنید. تغییرات خطا کاربری اراضی، سبب ساز به نیز میل کردن چرخه آب از تعادل طبیعی می‌شود که معضلاتی نظیر سیل و کمتر منابع آب را در پی خواهد داشت(5). در اینجا عمده به بررسی وب سایت جی پی اس ردیاب.

ایندکسر