رشته ای به فرمان گاد بیدار می شود و به شخصی که گمان می نماید مافیا است، شلیک می کند. جزو شهروندان بوده و در هر عصر از شب می تواند به یک عدد از افرادی که گمان برده مافیا است، به معبود اشاره کند. وظیفه اهمیت شهروندان در همین بازی پی بردن به نقش مافیا با وجود تمام لاف هایی میباشد که آن‌ها می گویند. وظیفه حیاتی خدا در همین بازی پیش بردن فرآیند درست بازی است. مجموعه مافیا به جهت این‌که بتوانند موفقیت بیشتری داشته باشند بایستی در روز به خوبی حساس یکدیگر همکاری نمایند و برای افرادی که می خواهند در شب بکشند، استراتژی مناسبی داشته باشند. در یک تیم 10 نفره معمولاً 3 مافیا حضور دارند که در او‌لین شبی که بوسیله گاد اعلام می شود حساس یکدیگر آشنا می شوند. در این بازی خیال می‌شود که در یک دهکدهی کوچک، مردم محلی و مافیا، یک نبرد همهجانبه به جهت بقا قرار دارند. به جهت حرفهای شدن در بازی مافیا می بایست به تکنیکهای لهجه بدن هم درست به همان میزان که به قوانین بازی، گونه های استراتژیهای آن و همینطور اشکال تکنیک های بازی مافیا دارای میدهید، اشراف داشته باشید. یک شب در طول بازی یک نفر را انتخاب مینماید و رای آن فرد در روز آن گاه شمرده نمی شود. البته پزشک می تواند در ارتفاع پروسه بازی یکبار هم خودش را نجات دهد. این نقش ۲ دفعه در ارتفاع شب یا مرحله دوم رای گیری می تواند نقش بازیکنی را حدس بزند. در طول بازی موقع شب یک نفر را انتخاب می کند. نقش زره پوش در مافیا بدین شکل میباشد که او در فاز شب، خود را رویین کرده و از گزند هر تیری در امان میماند؛ بنابراین مافیا نمیتواند رویینتن را در فاز شب بکشد و مجموعه مافیا بایستی او را در روز و حیاتی عده نمودن رأی شهروندان به قتل برساند. نقشهای سیاه در شمارش، جزء مجموعه شهروندان به حساب میآیند؛ اما به مجموعه مافیا کمک میکنند. ناتاشا یک عدد دیگر از نقش های سیاه شهروندان است و می تواند در هر شب یکی از اشخاص را لال کند. بهترین پیشنهادی که به جهت موفقیت در همین نقش برای شما داریم، برقراری صلح و دوستی حیاتی اشخاص دیگر میباشد و اینکه به نشانه های کلامی، غیر کلامی و شهود خود اطمینان کنید. نقش مافیا مهم ترین نقش در این بازی می باشد چرا که در صورتی که دیگران متوجه نقش آن ها شوند مافیا به ترتیب از بازی حذف می شوند و از هیجان بازی کاسته می شود. به همین ترتیب که گاد (یا هر کسی که خارج از افراد بازیکن باشه) نقشها رو به میل و گزینش خودش مشخص و معلوم میکنه. زمانی که شب می شود و کلیه بازیکنان چشمان خویش را می بندند، پروردگار به ترتیب نقش ها را بیدار می نماید و از آن ها سوالاتی را می پرسد. گروهی که اول از تمامی مجهلو را گزینش کند، او عضو آن گروه خواهد شد. در ضمن او در شب یکبار رویین بدن است و اگر مافیا به او شلیک کند، کشته نخواهد شد. البته چنانچه پزشک معالج در شب، فرد کشته شده توسط مافیا را نجات دهد، شخص کشته شده از بازی حذف نمی شود. این فرمان در روز بعد، مافیا را به طور کامل گیج خواهد کرد که آیا شخصی که به او شلیک کرده اند و کشته نشده است، رویین بدن بوده یا این که دکتر معالج او را نجات دیتا است! پزشک معالج در هر زمان از شب می تواند در صورت تشخیص صحیح یکی از اشخاصی را که مافیا کشته اند را نجات دهد. نقش دکتر معالج مافیا این می باشد که در هر شب می تواند یکی از از اعضای مافیا را انتخاب نماید تا در شکل تیر میل کردن توسط حرفه ای، کشته نشود و در بازی بماند. نحوه ای که در این متن به شما معرفی می کنیم یک عدد از متداول ترین و معتبرترین طرز های انجام بازی است. در صورتی که می خواهید بازی مافیا را تجربه کنید، همین متن می تواند به عنوان یک راهنما در فرایند بازی به شما یاری نماید و شما را اهمیت نحوه انجام بازی و قواعد و قوانین آن آشنا نماید و تجربه بهتری را برای شما رقم بازی لیگ مافیا برای ایفون بزند. همین بازی به صورت های متفاوت در جهان انجام می شود. یک هدایت در صورتی که قاضی شدید: در صورتی که کسی تعداد رأیهای دومش از رأیهای اولش اکثر بود، احتمالا شهروند میباشد و میتوانی او را در بازی نگه داری. فعالیت مهم او همین است که می تواند در شب از خداوند استعلام اشخاص خارج بازی را بگیرد تا معلوم شود چه نقش هایی از بازی بیرون شده اند و ولی ۲بار اکثر نمی تواند از خدا استعلام بخواهد. هر چقدر به تعداد دفعات اکثر و کلیدی اشخاص مختلفی بازی کنید، عمده ترقی خواهید داشت. قویترین شهروند بازی، زره پوش در بازی مافیا یا همان رویینتن است. در اینجا بیشتر به بررسی وب سایت دانلود بازی مافیا 5.

ایندکسر